Medicorents expertis skapar mervärde för din organisation

För att kunna skapa de rätta förutsättningarna gör vi en noggrann analys av kundens verksamhet och målsättning. Därefter jobbar vi intensivt för att matcha fram en konsult med rätt kompetens och personliga egenskaper för uppdraget.

Konsulterna kan omgående gå in och effektivt leda definierade uppdrag hos kunden. För att våra konsulter ska motsvara våra höga krav får de kontinuerlig kompetensutveckling och mentorskap. Ett unikt bonussystem för våra konsulter skapar även hög motivation.

 Våra konsulter erbjuder

• Beprövad kunskap och expertis

• Dokumenterad erfarenhet

• Kundorienterat synsätt och känsla för service

• Motivation

• Punktlighet och noggrannhet

• Stor flexibilitet

 

Våra olika typer av konsulter är specialister inom:

  • Kliniska prövningar / Medicinsk verksamhet t ex klinisk projektledare, klinisk prövningsledare, klinisk prövningsassistent, kontraktspecialist, ansökningsspecialist, medicinsk informatör, outsourcing manager, regulatory affairs associate/manager, drug safety officer, quality assurance officer
  • Sälj och Marknad t ex produktspecialist, Key Account Manager, projektledare, regionchef, försäljnings- och produktchef
  • Ledningsgrupp t ex verkställande direktör/landschef, personalchef, ekonomichef
  • Landstinget och privata kliniker t ex läkare och sjuksköterskor, såsom Nurse Advice, inom områden klinisk forskning och kvalitetssäkring