Vård

– Leg. Läkare
– Forskningssjuksköterska

Life Science

– Regulatory Affairs Manager
– Klinisk Prövningsledare inom Medicinteknisk produkt/Instrument
– Clinical Research Associate
– Clinical Trials Assistant
– Medical Advisor Nordic
– Compliance Manager
– Medical Affairs Associate
– Study Start Up Associate
– Pricing Coordinator
– Regulatory Assistant
– Data Entry Specialist

Du är välkommen att kontakta Hamid Bakhshi +46 (0) 738 53 11 65 för uppdrag inom Life Science,
Morteza Nasari  +46 (0) 76  050 48 03 för uppdrag inom vård.