Vår bakgrund och referenser

 MedicoRent grundades januari 2015 genom förvarv av konsultverksamheten från Sales Clinical Services Scandinavia AB. Idag drivs företaget av Hamid Bakhshi.

Vårt koncept

På MedicoRent  är vi dedikerade till att leverera högsta kvalitet till våra kunder. Med många års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikföretag har vi skapat en enorm brett nätverk både nationellt och internationellt. Vi utför vårt arbete i förtroende och lojalitet till både våra kunder och våra medarbetare. Vårt åtagande till våra kunder är att effektivt leverera de bästa lösningarna på ett professionellt sätt. Genom att arbeta med ett välutvecklat affärskoncept kan vi attrahera de unika talanger som lägger grunden för framgångar hos våra kunder och för oss på MedicoRent.

Hamid Bakhshi, Managing Director, MedicoRent Int. AB 

 • Vice VD/Operations Manager, Medicorent Int AB
 • Delägare, Vice VD/Operations Manager, Sales Clinical Services Scandinavia AB
 • Managing Director and Manager for Clinical Operations, PAREXEL Sweden
 • CRA Manager, Eli Lilly, Sweden AB
 • CRA Team Leader, Eli Lilly, Sweden AB
 • Clinical Planning Manager, Pharmacia, Sweden AB
 • Clinical Research Manager, Pharmacia, Sweden AB
 • Clinical Research Site Manager, Pharmacia, Sweden AB
 • Quality Assurance Officer, Pharmacia & Upjohn, Sweden AB
 • Master of Science in Pharmacy, Uppsala University, 1996

  Contact

  Office Stockholm
  Gustav III:s Boulevard 10
  169 72 Solna

  Phone
  +46 (0) 738 53 11 65

  Email
  info@medicorent.com