Sök tjänst

MedicoRents ambition är att överträffa kundernas förväntningar. För att kunna leverera det vi utlovar söker vi alltid personer som tillsammans med oss vill möta nya spännande utmaningar och möjligheter inom Life Science.

Du är kanske den vi söker?
Är dina möjligheter att utnyttja din kompetens och kreativitet begränsad i din nuvarande arbetssituation? Känner du att du har kapacitet för större utmaningar? Har du dokumenterade goda meriter från Life Science, en välutvecklad social kompetens och en stark vilja att skapa bra resultat skall du höra av dig till oss. Det kan bli en perfekt start på din nya karriär!

Krävande, men belönande
Att arbeta på MedicoRent är krävande men också belönande. Vi ställer höga krav på prestation och resultat. I gengäld kan vi erbjuda dig den support och kompetensutveckling som du behöver för att kunna göra ett bra jobb och växa i din professionella roll. Vårt unika bonussystem ger dig motivation att alltid vilja leverera det där lilla extra som är avgörande för våra kunder.

Om du är intresserad av att diskutera dina möjligheter hos MedicoRent är du välkommen att gå med i vårt nätverk genom vår karriärsida career.medicorent.com.